TALEP FİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Doğrudan Temin Programı > Doğrudan Temin Veri Girişi İşlemleri >

TALEP FİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kullanıcının Talep girişi amacı;

Birimin Doğrudan Temin ile yapacağı alışverişin, listesini hazırlamak ve bu listeyi üst birimlerce imzaya sunmaktır.

 

 

Talep girişi ekranı şekildeki gibidir. Bu ekranda doldurulması gereken zorunlu alanlar kırmızı rakamlarla belirtilmiştir.

1.Alımı yapacak olan birim seçilir.

2.Talep numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir.

3.Talep tarihi seçilir.

4.Talep fişi ile ilgili özet bir açıklama yapılır.

5.Temin türü mercek yardımıyla seçilir. Örnek temin tipleri; mal alımı, hizmet alımı, danışmanlık alımı ve yapım işleridir. Bu temin türleri sistemde tanımlanmıştır.

6.Sıra numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Her farklı malzeme için sıra numarası, ardışık olarak otomatik atılır.

 

 

7.   Malzeme mercek yardımıyla seçilir. Merceğin örnek ekranı aşağıdaki gibidir.

8.   Her malzeme için kayıt esnasında miktar belirlenir.

9.   Malzemenin ölçü birimi yazılır.

 

Girişi yapılan zorunlu alanların doldurulmasından sonra, her girişi yapılan malzemeler için kayıt tuşuna basarız ve talep fişimizi oluştururuz.

 

 

Giriş işlemi yapılmış örnek ekran aşağıdaki gibidir.

 

Talep girişi ekranın üst butonlarında giriş için;

KAYIT

ÖNCEKİ

YENİ TALEP

SİL

SONRAKİ

ÇIKIŞ

YENİ MALZEME

YAZDIR

PİYASA ARAŞTIRMA GÖREVLENDİRME

 

Kayıt                : Girişi yapılan malzemeyi kaydetmemizi sağlar.

Sil                : Kayıt işlemi yapılan talep fişini silmemize yarayan butondur.

Yeni Malzeme        : Yeni bir malzeme eklemek için kullanılır.

Önceki                : Önceki talebi ekrana çağırmaya yardımcı olur.

Sonraki                : Sonraki talebe geçmemize yardımcı olur.

Yazdır                : Yapılan kaydın yazdırılmasını sağlar.

Yeni Talep        : Yeni bir talep işlemi yapmamızı sağlar.

Çıkış                : Bulunduğumuz talep ekranından çıkış yapmamızı sağlar.

Piyasa Araştırma Görevlendirme: Bu butonda talebi yapılan malzemelerin, fiyatlarını araştırmak için, kurumca görevlendirilecek kişileri,üst makamlardan onaylatmak üzere rapor aldığımız butondur.

Örnek piyasa araştırma görevlendirme belgesi aşağıdaki gibidir.