TAŞINMAZ ORTA MALLARI / GENEL HİZMET ALANLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

TAŞINMAZ ORTA MALLARI / GENEL HİZMET ALANLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Açılan ekranda kısa hesap kodu belirlendikten sonra taşınmazın ilk ve son edinme tarihi girilerek, sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.