TAŞINMAZ TAPUDA KAYITLI OLAN / OLMAYAN

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

TAŞINMAZ TAPUDA KAYITLI OLAN / OLMAYAN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Açılan ekranda kısa hesap kodu belirlendikten sonra taşınmazın ilk ve son edinme tarihi girilerek, sırasıyla “Yazdır” ve “İndir” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.