TANIMLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları >

TANIMLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

zabittanimlari

 

 

   Zabıt Tanımları Bölümünde;

 

Firma Esnaf veya Kişi Cari Tanımları

Tespit Dayanağı Tanımları

Tespit Sonuçları Tanımları

Encümen Karar Tipi Tanımları

Zabıt Cezaları Tahakkuk Yetkisi Tanımları ekranları bulunmaktadır.