TAŞINIR DEFTERLER VE CETVELLER

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Raporları >

TAŞINIR DEFTERLER VE CETVELLER

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taşınır Defterler ve Cetveller bölümü; sol tarafta görülen 6 başlıkta toplanmıştır.