TAŞINIR DİĞER YARDIMCI RAPORLAR

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Raporları >

TAŞINIR DİĞER YARDIMCI RAPORLAR

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taşınır Raporları içerisindeki ikinci ana başlık olan Taşınır Diğer Yardımcı Raporlar içerisinde yer alan başlıklar kırmızı renkle belirlenmiştir.