TAŞINIR DÖNEM AÇMA KAPAMA İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Yardımcı İşlemler >

TAŞINIR DÖNEM AÇMA KAPAMA İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Taşınır Yardımcı İşlemler içerisinde yer alan Taşınır Dönem Açma Kapa İşlemlerinde taşınır kayıtlarının aylık olarak dönem açma-kapama işlemlerini yaparız.

   Dönemin açılmadığı durumlarda bir sonraki ay kayıt işlemini gerçekleştirmez hata verir.

 

   Taşınır dönem açma ekranı tıklandığı zaman sağ örnekteki gibi bir pencere açılır.

   Her ay dönem açma işlemi tekrarlanır.

 

 

 

 

 

 

 

   Sol ekrandaki şekilde cari yıl ve dönem bilgileri doldurulur ve kayıt butonuna basılır.