TAŞINIR GİRİŞ ÇIKIŞ İCMAL RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Mali Tablo ve Cetveller > Genel Mali Tablolar >

TAŞINIR GİRİŞ ÇIKIŞ İCMAL RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Belirli bir tarih aralığında harcama birimi belirleyerek girişi ve çıkışı yapılan taşınırlara ulaşabileceğimiz rapordur.

   Harcama birimi aşağı açılır pencere yardımıyla seçilebilir.

   Tüm birimlerin raporu tek seferde alınmak istenir ise bu bölüm seçinizde bırakılmalıdır.

   Tarih aralığı belirlendikten sonra girişlerin mi yoksa çıkışların mı raporlanacağı seçilerek “Yazdır” butonuna basılarak rapora ulaşılır.