TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Veri Giriş İşlemleri >

TAŞINIR GİRİŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   Taşınır Giriş İşlemleri; Alımı yapılan mal ve malzemelerin sistem üzerinden giriş işleminin yapıldığı alandır.

   Girişi yapılan malzemelerin çıkış işlemi yapılmadığı sürece malzeme stokta görülür.

 

 

 

 

 

   Taşınır İstek Fişinin altında Taşınır Giriş İşlemleri başlığı yer almaktadır.

   Belediye bünyesine alınan tüm mal ve malzemelerin girişinin yapıldığı bu başlıkta 150, 253, 254, 255 hesap kodlu malzemelerin kaydı yapılır.

 

   Hesap Kodları ve Açılımları

150: Tüketim (sarf) malzemeleri

253: Makine ve Teçhizatlar

254: Taşıtlar

255: Demirbaşlar

 

 

Taşınır İşlem Fişi Giriş ekranını 4 parçaya bölüp ayrı ayrı ele alalım;

 

 

 

 

   1 No’lu parçayı doldurmaya başladığımızda ilk olarak Harcama Birimi Seçilir Örn; Destek Hizmetleri birimi seçilir, Tif No’su sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.

   Yapılacak olan girişin tipi seçilir.Eğer giriş yapılacak olan malzeme başka kurumdan Bağış ya da Hibe olarak geldiyse Bağış ya da Hibe olarak seçildikten sonra Bağış Muhasebe Gelir Kodu merceğinden bağışın kim tarafından ve ne şekilde gönderildiği kısmını seçeriz ve işlemimize devam ederiz, aşağıdaki tabloda örneği gösterilmiştir

 

tasinirislemfisi

 

 

   Malzeme Doğrudan Temin 22/d yöntemi ile alınmışsa İşlem Tipi sekmesinden 22/d seçilir, Tif tarihi güncel tarih olarak belirlenir daha sonra Önceden Parametrelerden tanımlamış olduğumuz ambar mercek yardımıyla çağrılır eğer birden çok ambar kayıtlı ise istediğimiz ambarı seçeriz ve malzememizi o ambar üzerinden giriş işlemini yaparız, tek bir ambar tanımlı ise yine mercekten o ambarımızı bulur ve işlemimize devam edebiliriz.

 

   Belge Tarihi ve No’su alanındaki ilk kutucuğa malzemenin bilgilerinin yer aldığı faturadaki Tarih yazılır, ikinci kutuya ise fatura seri numarası yazılır.

 

   Çıkış Taşınır No alanına herhangi bir bilgi doldurulmaz çünkü otomatik çıkışı yapılan mal ve malzemelerin çıkışını hangi Çıkış Tifi’ne attığı bilgisini bize verir.

 

 

2 No’lu alanımız alımı yapılan firma ve malzemeyi teslim alan kişi bilgilerini içerir. Aşağıdaki tabloda örneği verilmiştir.

 

 

 

 

 

   Tutanak Tarihi ve No’su kısmının ilk kutucuğuna mal ve malzeme alımının yapılması için gelen, alım emri belgesi üzerindeki tarihi, ikinci alana ise alım emri belgesi üzerindeki sayı numarası yazılır.

 

   Geldiği Yer mercek yardımıyla seçilir, fatura üzerindeki firma adını yeni açılan pencerenin açıklama kısmına yazarak bulabiliriz. Geldiği yer kısmı mal veya malzemenin nerden hangi firmadan alındığını belirlemek için kullanılır.

 

   Açıklama kısmına fatura üzerindeki firma adı yazılarak bulunabilir, eğer firma daha önceden tanımlanmamışsa yandaki yeşil renkli + butonu tıklanarak yeni tanımlama yapılır.

 

 

 

   Harcama Yetkilisi ve Kayıt Kontrol Yetkilisi mercekten seçilir.

   Teslim Alan kutucuğunun ilk kısmı malzeme belediye içerisine geldiğinde teslim alan kişinin Ad-Soyad bilgisi ikinci kısmada Unvan bilgisi yazılır.

   Aynı şekilde Teslim Eden kutusuna firma personelinin Ad-Soyad bilgisi ikinci kısmada Unvan bilgisi yazılır.

   Mal veya Malzemenin teslim alınma aşamasında eksik, kırık ya da yıpranmış bir şekilde gelmiş ise onunla ilgili notun tutulacağı alan Açıklama kısmıdır.

 

 

 

   3 No’lu alan malzeme bilgilerini içeren alandır.

 

   Sıra No sistem tarafından otomatik belirlenir.

   Malzeme mercek yardımıyla Taşınır İstek Fişi’nde gösterdiğimiz şekilde seçilir.

   İstediğimiz malzeme sistem hafızasında yoksa yanındaki yeşil + butona tıklayarak tanımlanabilir.         Yandaki yeşil merceğe tıklanıp tanımlama yapılacağı zaman aşağıdaki sol alt köşedeki gibi yeni bir pencere açılır, arka plandaki açılan penceredeki Yeni butonunu basıldığı zaman sistem üzerinde belirlenen yeni bir malzeme numarası verilir.

   Daha sonra açıklama kısmına tanımlayacağımız malzemenin Adını yazmamız gerekir.

   Doldurma işlemleri bittikten sonra Hesap Kodu kısmındaki merceğe tıklanır, tıklandığı an önümüze tekrardan ikinci bir pencere açılır burdan malzememizi hangi malzeme ana başlığı içerisine aktaracağımızı seçeriz alttaki örnekte belirttiğimiz gibi Dijital Kamera adlı malzememizi Kameralar ana başlıklı malzeme grubu içerisine aktarırız

 

 

 

 

   Taşınır Plan Listesindeki işlemimizde malzememizin ana başlık altına aktarılmasını sağladık, ikinci aşamada ’da malzememizin Ölçü Birimi belirlenir. Malzeme sayılacak bir malzeme ise ölçüsü Adet olarak belirlenir.

   Malzeme tanımlama işlemi sona erdikten sonra, geriye kalan alanları doldurmaya devam edebiliriz.

 

 

   Malzeme tanımla işleminden sonra Malzeme alanına malzeme kodunu yazıp ENTER   tuşuna basılınca Sicil Numarası, Fonksiyonel/Finansal Bütçe Kodu sistem tarafından otomatik doldurulur.

   İkinci aşamamızda girişini yapmakta olduğumuz malzememizin Miktarı ve Birim Fiyatı yazılır. Kdv Oranı yazılır ve hesaplamaları sistem otomatik yapar.

   Bu yazılan bilgiler ürün faturasından alınan bilgilerle doldurulur.

   Çıkışı Yapılsın mı sekmesini Hayır olarak seçilirse girişini yapmış olduğumuz malzemenin çıkışını otomatik olarak yapmaz, çıkış işlemini başka çıkış işlemleri ekranından yaparız.

   Evet, olarak seçersek otomatik çıkış işlemini yapmış oluruz bir daha çıkış işlemi yapmamıza gerek kalmaz.

   Fatura üzerinde ikinci malzeme girişini yaparken tekrardan 1. Ve 2. Alanda doldurmuş olduğumuz bilgileri yazmamız gerekmemektedir, o bilgiler sabit kalıp Sıra no 2 olur ve yeni malzemeler eklenebilir.