TAŞINIR HESAP PLANI LİSTESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Raporları > Taşınır Diğer Yardımcı Raporlar >

TAŞINIR HESAP PLANI LİSTESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Taşınır Hesap Planı Listesi raporunda malzeme ile ilgili hesap kodu ve malzeme ismi bilgileri yer alır.

 

   Malzeme ana grup koduna sınırlama getirebiliriz ya da ana hesap ve son hesap kodunu bu şekilde bırakabiliriz tüm hesap planı bilgisine sahip oluruz.

   Aralıklar belirlendikten sonra yazdır tuşuna basılırsa istenilen rapor kullanıcının isteğine göre PDF, WORLD ya da EXELL formatı olarak ekrana dökülecektir.