TAŞINIR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Veri Giriş İşlemleri >

TAŞINIR ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Kurum için alınan Mal ve Malzemelerin giriş işlemi yapıldıktan sonra Taşınır Çıkış İşlemi yapılır.

   Girişi yapılan her malzemenin çıkış işlemi yapılmaktadır.

   Ambarda var olan malzemeler Taşınır mevzuatının İlk Giren İlk Çıkar Kuralına göre çıkış işlemini yapmaktadır.

   İlk Giren İlk Çıkar kuralının işleyiş biçimi şu şekildedir.

   Örn; kurum içerisine alınan bir Kalem’in fiyatı 10 tl dir.Bu malzeme ambarda mevcuttur.Tekrardan Kalem alımı yapıldığında ve yeni giren malzemenin fiyatı diğerinden farklı ise son giren malzemenin çıkış işlemini yapmamıza izin vermez.

   Önceki stokta ki malzeme tükenmeden yeni girişi yapılan malzemenin çıkış işlemini İlk Girin İlk Çıkar kuralı engeller.

   Stoktaki malzeme tükenmeden diğer bir malzeme çıkışı hata olarak kabul edilir.

 

 

 

 

 

 

 

   Sağ tarafta Taşınır Çıkış ekranı yer almaktadır.

   Bu ekran üzerinde girişi yapılan malzemenin çıkış işlemi yapılacaktır.

   Giriş ekranında olduğu gibi ekranı 3 ayrı bölümden inceleyerek işlemimizi yapabiliriz.

 

 

   1 No’lu alanda malzemin hangi birim üzerinden çıkışı yapılacak bilgisi yer alır.

   Harcama birimi belirlenir Tif No sistem tarafında otomatik olarak atılır.

   Malzeme normal şekilde kullanıma verildiyse ve tüketim malzemesi ise İşlem Tipi Kullanım ve

   Tüketim olarak seçilir.Eğer malzeme kaybolma ve ya çalınma durumlarından birini yaşamışsa İşlem Tipi altındaki Kusurlu Kişi alanı aktifleşir ve Ad-Soyad bilgileri ile doldurulur.

   Kullanım ve Tüketim olduğunu varsayarak işleme devam ediyoruz.Tif Tarihi güncel olarak otomatik belirlenir.

   Daha önce her birim için belirlenmiş olan ambarlar mercek yardımıyla seçilir.Eğer malzeme Özel Kalem adına alınmış ve başka birime verilmişse Taşınırın Gönderildiği Harcama Birimi alanı seçilir ve ambar belirlenir.

   Özel Kalem adına alınmış ve Özel Kalem personeli kullanacaksa o malzemeyi Taşınır Gönderildiği Harcama Birimi SEÇİNİZ olarak bırakın ve doldurmadan devam ediniz.

 

 

 

 

 

   2 No’lu alanda taşınır malzemesinin kime verildiği bilgisi yer alır.

   Taşınır kime verildiyse TC no’sunu yazarız daha sonra birimin hangi amirliğine verildiyse o bilgileri bu ekran üzerinde girebiliriz.

   Harcam Yetkilisi ve Kayıt Kontrol Yetkilisi diğer ekranlar üzerinden anlatıldığı şekilde seçilir.

   Teslim alan ve Teslim eden kişiler Ünvanlarıyla birlikte yazılır.

   Malzemenin teslim esnasındaki çalışabilirlik özellikleri açıklama kısmını yazılır.

 

 

 

 

 

 

   3 No’lu alanda taşınır malzemesinin çıkış bilgileri yer almaktadır.

   Sıra Nosu her çıkışı yapılacak olan malzeme için ardışık olarak sistem üzerinden otomatik atılır.

   Malzeme STOK butonundan seçilir, Sicil Numarası otomatik atılır.

   Malzeme miktarı girildiği takdirde Birim Fiyat, Toplam Tutar bedelleri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır.

   KAYIT tuşuna bastığınızda sistem çıkışını yapmış olduğunuz malzemenizi kaydeder ve çıkış işlemi sona erer.