TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Rapor tarihi ve Konsolide görevlisinin adı yazıldıktan sonra “Yazdır” butonu tıklanır.

   Ardından “İndir” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.