TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tarih, Malzeme Numarası aralığı, Hesap kodu aralığı belirlendikten sonra Konsolide görevlisinin adı ve unvanı girilip “Kayıt” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.