TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Raporları >

TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Rapor tarihi, Konsolide görevlisi, Kamu idari üst yönetici ve Bakan bilgisi girildikten sonra “Yazdır” ve “İndir” butonları sırasıyla tıklanarak rapora ulaşılır.