TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Diğer Çeşitli İşlemler > Sayıştay Cetvelleri >

TAŞINIR KESİN HESAP İCMAL CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   İcmal cetvelinin alınmak istendiği ilke ve son tarih aralığı belirlenir. İstenen kriterlere uygun ilk ve son malzeme numarası, hesap kodu alanları belirlenir.     İmzası bulunacak yetkililerin ad, soyad bilgisi yazıldıktan sonra “Yazdır” butonu tıklanarak cetvele ulaşılır.