TAŞINIR MAL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü >

TAŞINIR MAL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tasinirmal

 

 

   Kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesinin sağlandığı programdır.

   4 Ana başlıktan oluşur;

*Taşınır Veri Giriş İşlemleri,

*Taşınır Raporları,

*Taşınır Yardımcı İşlemler,

*Taşınır Tanımları