TAŞINIR MALZEME ÇIKIŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Taşınır Muhasebeleştirme İşlemleri >

TAŞINIR MALZEME ÇIKIŞLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Çıkışını yapacağımız malzemelerin harcama birimi seçilip tif numarası girilir.

   Eğer birden çok tif muhasebeleşecekse, tif numarası bölümü boş bırakılıp ilk tif ve son tif tarihi girilir.

   Böylece tarih aralığında oluşturulan tüm tiflerin çıkışları muhasebeleştirilmiş olur.

   Yevmiye tarihi, evrak işlem türü, ilgili numarası ve belge düzenleme nedeni girilerek “İşlem “butonu tıklanır.