TAŞINIR MUHASEBE ÇIKIŞ RAPORU (2 DÜZEYLİ)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Taşınır Muhasebeleştirme İşlemleri > Taşınır Muhasebeleştirme Raporları >

TAŞINIR MUHASEBE ÇIKIŞ RAPORU (2 DÜZEYLİ)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Harcama birimi seçilip, raporun alınmak istendiği tarih aralığı girilir. Hesap kodları otomatik olarak, 150-253-254-255 olarak gelmektedir.

   Sol üstte yer alan “Yazdır” butonu tıklanarak aşağıda yer alan rapora ulaşılır.