TAŞINIR MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri >

TAŞINIR MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Otomatik Muhasebeleştirme işlemlerinin üçüncü alt başlığı Taşınır Muhasebeleştirme İşlemleridir.

   Bu başlık ile taşınır girişlerimizi ve taşınır malzeme çıkışlarımızı otomatik olarak muhasebeleştirerek yevmiyelerimizi oluştururuz.

   Hemen altında taşınır muhasebeleştirme raporları bulunmaktadır.

   Bu raporlar yardımıyla işlemlerimizi kontrol ederek muhasebeleşme durumlarını öğrenebiliriz.