TAŞINIR MUHASEBELEŞTİRME RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Otomatik Muhasebeleştirme İşlemleri > Taşınır Muhasebeleştirme İşlemleri >

TAŞINIR MUHASEBELEŞTİRME RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

tasinirmuhasebelestirme

 

 

 

   Taşınır muhasebe işlemlerini kontrolünü sağlayan raporlar bu başlık altında yer alır.