TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Raporları > Taşınır Defterler ve Cetveller >

TAŞINIR SAYIM VE DÖKÜM CETVELİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli bilgileri doldurma şekli yandaki tablodaki gibidir.Harcama Birimi seçilir ve iki tarih aralığı belirlenir.

 

   Komisyon Başkanı ve en az iki üye Ad-Soyad ve unvanı yazılır. Kayıt Kontrol

Yetkilisi bilgisi verilir ve yazdır tuşuna basılır.