TAŞINIR İSTEK FİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Veri Giriş İşlemleri >

TAŞINIR İSTEK FİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

   Taşınır İstek Fişi (TİF) bir nevi talep formudur.

   Daha önceden belediye bünyesine yapılan mal ve malzeme alımlarının stok ambarında depolandıktan sonraki aşamasında kullanılan bir başlıktır.

   Ambarımızda var olan malzemelere ihtiyacı olan birimler,

   Taşınır İstek Fişi (TİF) oluşturarak ihtiyacı olan malzemelere sahip olabilir.

   Örneğin; Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan personel kırtasiye malzemesine ihtiyaç duyduğu zaman ihtiyacını karşılamak için Taşınır İstek Fişi oluşturmak zorundadır.

 

 

1) Malzemeye ihtiyacı olan birimin harcama birimi seçilir, Örn; Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bilgisayara ihtiyacı varsa oluşturulacak TİF’e harcama birimi olarak Destek Hizmetlerini seçmesi gerekmektedir.

 

2) Talep No’sunu sistem otomatik olarak getirecektir. İlk numarayı 1(bir) olarak belirleyecek daha sonrakilerini ise ardışık olarak kendisi atmaya devam edecektir.

 

3) Talep Nevi kısmı yapılacak alımın Mal ya da Hizmet alımı olacağını belirlememizi sağlıyor.

 

4) Talep Tarihi güncel tarih olarak belirlenir bunun içinde yanındaki takvim ekranından yararlanılır ya da manuel olarak doldurulabilir.

 

5) Harcama Yetkilisi seçtiğimiz harcama biriminin en üst düzey yöneticisi Daire Başkanı ya da Birim Müdürü olarak belirlenir. Yapılacak olan Tif üzerinde alımı onaylan kişidir. Bu kişiyi sistem üzerinden Harcama Birimi Yetkilisi parametrelerinden tanımlıyoruz.

 

6) Kayıt Kontrol Yetkilisi seçtiğimiz harcama biriminin TİF ‘ini düzenleyen kişidir. Bu kişiyi sistem üzerinden Harcama Kayıt Kontrol     Yetkilisi parametrelerinden tanımlıyoruz.

 

7) Sıra No’su otomatik olarak sistem üzerinden atılır.

 

 

 

 

 

 

8) Malzeme seçmek için merceğe tıklanır ve açılan pencerenin malzeme adı kısmına istenilen malzeme ismi yazılır.

   Karşımıza gelecek olan malzeme listesinden aradığımız malzeme bulunur ve seçilir.

   Malzemenin üzerine tıklandığı zaman tıklanılan ekrandan kapanır ve ana ekran üzerine malzememizin Adı, Ölçü Birimi, Taşınır Hesap Kodu, Finansal Bütçe Kodu, Fonksiyonel Bütçe Kodu ve Ödenek Tutarı sistem tarafından otomatik olarak atılır.

 

9) Miktar bölümüne ne kadar malzemeye ihtiyacımız varsa onun bilgisi yazılır.

 

NOT: Alanların tümü eksiksiz olarak doldurulduktan sonra kayıt tuşuna basarız ve 2. Kalem malzememizi üst bilgiler değiştirilmeden direkt mercekten malzeme arama kısmıyla aynı yöntemler eşliğinde devam edebiliriz.