TAŞINIR TOPLU ZİMMET İŞLEMİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Veri Giriş İşlemleri >

TAŞINIR TOPLU ZİMMET İŞLEMİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taşınır Zimmet İşlemi yapılırken Malzemeleri toplu olarak tek kişiye daha kolay zimmet vermek için Taşını Toplu Zimmet İşlemi kullanılır.

   Taşınır Zimmet İşlemleri altında Taşınır Toplu Zimmet İşlemi başlığı yer almaktadır.

 

   Taşınır Toplu Zimmet İşlemi yaparken Harcama Birimi seçilir zimmet numarası otomatik olarak sistem tarafından atılır. Tif no’sunu manuel olarak ya  da mercek yardımıyla çağırırız.

   Tif numarası girilirken toplu zimmet verilecek malzemenin girildiği Tif çağrılır. Zimmet tarihi belirlenir, zimmeti yapan Kayıt Kontrol Yetkilisi mercekten seçilir.

   Zimmetlenecek kişinin TC no’su yazılır.

   Sonrasında Teslim Alan ve Unvanı bilgileri yazıldıktan sonra alt ekranda açılan malzeme listesinden tek tek malzemeler yandaki küçük kutucukları işaretlenerek seçilir.

   Bu şekilde tek seferde tüm malzemeler zimmetlenmiş olur.