TAŞINIR ZİMMET İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Satın Alma ve Destek Hizmetleri Modülü > Taşınır Mal > Taşınır Veri Giriş İşlemleri >

TAŞINIR ZİMMET İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Taşınır Değer Değişimleri altında Taşınır Zimmet İşlemleri başlığı yer alır bu başlık içerisinde Demirbaş yani 255 hesap kodlu malzemelerin zimmet verme, zimmet düşürme ve yer tanımlaması işlemlerini yapabiliriz. 253, 254, 255 hesap kodlu tüm malzemeler zimmet yapılmalıdır.

   Bu malzemelerin çıkış işlemi yapılmaz.Malzeme kişiye ya da odaya zimmet yapılabilir.

 

   Kurum adına Taşınır Giriş İşlemi yapılmış Demirbaş malzemelerin zimmet ekranı aşağıdaki gibi verilmiştir.

   Harcama Birimi seçilir Zimmet numarası otomatik olarak sistem tarafından atılır.

   Zimmet tarihi güncel tarih olarak belirlenir zimmetlenecek kişinin TC Kimlik no’su bilgileri yazılır.

   Zimmet işlemini yapan kişi yani Kayıt Kont. Yetkilisi mercekten seçilir.

   Teslim alanın Ad-Soyad ve Unvan bilgileri yazılır.Eğer zimmet başka birime verilecekse Verildiği harcama birimi seçilir.

   Sıra nosu otomatik olarak sistem tarafından verilir.Sicil Numarası yanındaki mercekten Giriş İşlemi yapılmış ancak Zimmet işlemi yapılmayan tüm demirbaşlar farklı bir pencereden açılır.

   Zimmetlenecek olan Demirbaşları tek tek seçerek zimmet işlemini yapabiliriz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Taşınır Zimmet Girişi ekranı üzerinde bulunan Kayıt - Sil – Zimmet Listesi – Yeni butonları yer almaktadır. Zimmet Listesi butonu tıklandığında daha önceki zimmeti yapılan tüm Tif’leri farklı bir pencere ile bize sunacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

   Görmek istediğimiz zimmeti bulmak için zimmet numarası kutucuğuna istediğimiz zimmet numarası yazıp   ENTER  tuşuna bastığımızda görmek istediğimiz zimmeti bize çağıracaktır.