TESPİT DAYANAĞI TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Tanımlar >

TESPİT DAYANAĞI TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Zabıta yönetmeliğinde belirtilen belli kurallara dayanarak yapılan cezai işlem ve faaliyetler için şablon tablosu oluşturabileceğimiz ekran burasıdır.

   Tespit dayanağı oluşturmak için tespit dayanağı tanımlama ekranı açılır.

   Yeni butonu ile sistem bize yeni bir sıra numarası verir.

   Açıklama kısmına tespitte hangi madde ye dayanarak işlem yapacağımızı seçmemiz için bu ekranda tanımlama yapmamamız gereklidir.

   Madde ve kısa bir açıklamasını, açıklama bölümüne yazıp kayıt butonuna tıklandığında kayıt işlemi tamamlanmış olur.