TESPİT SONUÇLARI TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Tanımlar >

TESPİT SONUÇLARI TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

   "Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.” Zabıta yönetmeliğinde geçen 13. maddedir.

 

   Tespit sonucu oluşturmak için tespit sonuçları tanımlama ekranı açılır.

   Yeni butonu ile sistem bize yeni bir sıra numarası verir.

   Açıklama kısmına tespit sonucu yazılıp kayıt butonuna tıklanır.

 

 

Tespit Sonuçları Listesi