TOPLU SU KESME İHBARNAMESİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > İcra İşlemleri > İcra Raporları >

TOPLU SU KESME İHBARNAMESİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kurumun belirlediği belli bir fatura tutarı veya fatura sayısını ödemeyi geciktiren su abonelerini bilgilendirmek üzere abonelerin adreslerine gönderilecek olan ihbarnamedir.

icra6

 

 

 

 

1)Listesi alınacak olan bölge seçilir.

2)İlk sicil numarası ile son sicil numarası yazılır.

3)İlk abone numarası ile son abone numarası yazılır.

4)İlk defter/sayfa/taksim numaraları ile son defter/sayfa/taksim numaraları girilir.

5)Minimum fatura sayısı ve minimum borç tutarı girilir.

6)Yasal gün ve icra gün bilgileri girilir.

  Yazdır” butonu tıklanarak toplu su kesme ihbarnamesi görüntülenir.

RAPOR ÖRNEĞİ