ÇTV BEYAN BİLDİRİMİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri > Beyan İşlemleri >

ÇTV BEYAN BİLDİRİMİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   ÇTV Beyan girişi altında yer alan ÇTV Beyan bildirimi başlığı tıklandığında yukarıda yer alan ekran açılacaktır.

   Bu ekrandan daha önce ÇTV bildirimi yapılmış kişinin beyan dökümüne ulaşılır.

   Aynı döküme ÇTV Beyan Bildirimi yapılan ekranda yer alan “Yazdır” butonunu tıklayarak da ulaşmak mümkündür.

 

 

1) Kişinin sicil numarası yazılarak enter tuşuna basıldığında Kimlik numarası, Adı, Soyadı ve yan tarafta pencerede Adres bilgisi ekrana gelecektir.

Bu işlemin ardından altta görülen bilgilerden beyan dökümü alınmak istenen bilginin yanında mavi kutucuk işaretlenerek seçilir. Ekranın sol üst köşesinde yer alan “Yazdır” butonu tıklanarak döküme ulaşılır.