ÇTV BEYAN GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri > Beyan İşlemleri >

ÇTV BEYAN GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1) Sicil Numarası yazılarak Enter tuşuna basılır. Kişinin isim ve soy isim bilgisi ekrana gelecektir.

2) Enter tuşuyla ilerlenerek beyan tarihi ve dönemleri, beyan sıra numarası ekrana getirilir.

3) Çevre Temizlik Vergisi alınacak işyerinin adresi mercekler yardımıyla bulunur, ya da manuel doldurulur.

4) Malik Sicil Numarası yazılarak enter tuşuna basılır.

5) Mükellefiyetin başladığı tarih ve kullanmaya başlanılan tarih yazılır.

6) Hisse oranları girilir.

7) Muafiyet uygulanacaksa nedeni seçilir, yılı ve süresi doldurulur.

8) Faaliyet kayıt numarası mercekten çağrılarak seçilir.

9) Kullanım alanı yazılır.

10) Eğer kişi tutanak tutulduktan sonra bildirime gelmiş ise, tutanak tarihi ve numarası yazılır.

11) Beyan geliş türü seçilip tarihi girilir. Daha sonra sol üstte yer alan Kayıt butonuna basılır.

 

Kayıt yapıldıktan sonra, kayıt butonu yanında yer alan Tahakkuk butonuna basılır ve böylece kişi üstüne ÇTV tahakkuk edilmiş olur.