ÇTV FAALİYET PARAMETRE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri > ÇTV Program Parametreleri >

ÇTV FAALİYET PARAMETRE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1) Kurum seçildikten sonra “Yeni” butonuna basılarak Sıra Numarası ekrana getirilir.

2) Tanımlaması yapılacak faaliyetin adı girilir.

3) ÇTV kriter kayıt numarası seçildikten sonra kullanım şekli belirlenir. Son olarak da mesken olup olmama durumu işaretlenerek “Kayıt” butonuna basılır.