ÇTV PROGRAM PARAMETRELERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri >

ÇTV PROGRAM PARAMETRELERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

ctvprogramparamatreleri

 

 

   ÇTV Program Parametreleri;

 

Grup Derece Tanımları,

Yıllık ÇTV Genel Parametre Tanımları,

ÇTV Faaliyet Kriterleri Tanımları,

ÇTV Faaliyet Parametre Tanımları

Faaliyet Kriterine Göre Grup Derece Tablo Tanımları

ÇTV Muafiyet Oranları Tanımlarından oluşmaktadır.