ŞUÇ ORANLARI GRAFİK İCMALİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları > Raporlar >

ŞUÇ ORANLARI GRAFİK İCMALİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

   Belli tarih aralığı kriteri ile kayıt yapılan suç bilgilerinin kayıt defterine ulaşabileceğimiz menüdür.

   Zabıta suç grafik raporu ekranı açılır tarih aralığı girilir ve yazdır butonuna tıklanır.

 

ÖRNEK GRAFİK