VERGİ ARTIŞ ORANLARI TANIMI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Emlak Vergisi Gelirleri > Emlak Program Parametreleri >

VERGİ ARTIŞ ORANLARI TANIMI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

1) Vergi artış oranlarının tanımlamasının yapılacağı cari yıl girilir.

2) Ekranda yer alan boşluklara Emlak Vergi artış Oranı ve Emlak İktisap Artış Oranı manuel olarak yazılır. Ardından kayıt butonuna basılarak tanımlama yapılmış olur.