VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ VE RUHSAT

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı >

VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ VE RUHSAT

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

  verigirisveruhsat

 

   Mevzuat: 9207 sayılı İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik.

Bu yönetmelik, sıhhi ve gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve denetlenmesine dair iş ve işlemleri kapsar.

Sıhhi Müessese: Gayrisıhhi müesseseler dışında kalan her türlü işyerlerini kapsar.Bu gibi işyerleri; Bakkal, Büfe, Kafeterya, Servisli Büfe, Kırtasiye, Ofis, Banka şubeleri, Eczaneler, Çay cağı, Hediyelik Eşya satan yerler, Marketler, Pastaneler (İmalatı olmayanlar) Giyim Mağazaları, Beyaz eşya satan yerler v.b. yerleri. İstenen evrak listesi ve Başvuru beyan formu webmos programı üzerinden alınabilir.

 

Sıhhi müessese için istenen belgeler:

 

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  2 adet Vesikalık resim

8-  Esnaf Odasından faaliyet belgesi  

9-  Sicil memurluğundan sicil tasdiknamesi

10- Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya Ustalık Belgesi

11- İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen tüm işletmelerden yangın söndürme cihazı faturası İstenir.(en az 6 kg’lık)

12- Motor ve teçhizat beyannamesi veya kapasite raporu.

13- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

 

Şirket İşletmelerinden:

1-  Başvuru beyan formu

2-  Çalışanlara ait bilgi formu ( 5510 sayılı kanunun 8. maddesi )

3-  Tapu fotokopisi ve iskân belgesi

4-  Emlak Beyanı

5-  Vergi Levhası fotokopisi

6-  Kiracı ise kira kontratı (aslı)

7-  Ticaret Sicil Gazetesi

8-  Ticaret sicil tasdiknamesi

9-  Ticaret faaliyet belgesi

10- imza sirküleri

11- Ustalık belgesi (Berber, Kuaför, Saatçi, Terzi vb.) Lokantalardan Aşçılık veya ustalık belgesi

12- İtfaiye raporu, itfaiye raporu gerektiren İşletmelerden. İtfaiye raporu gerektirmeyen Tüm işletmelerden Yangın söndürme cihazı faturası İstenir. (en az 6 kg’ lık)

14- Karayolu trafik güvenliği gerektiren işyerleri için Alınması gereken izin

 

NOT: İşin faaliyetine göre ayrıca bilgi ve belgeler istenir. İşyerinin devri halinde devralan firma ile ilgili bilgi ve belgeler ile noter devir sözleşmesi ve ruhsatın aslı istenmektedir.