VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Evlendirme Modülü >

VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

evlendirmeverigiris

 

   Evlendirme Veri Giriş İşlemleri 3 alt başlıkta toplanmıştır.

 

*Evlendirme Beyannamesi Girişi,

*Mal Rejimi Girişi

*Evlendirme Randevu Girişi