VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Zabıt Varakları ve Para Cezaları >

VERİ GİRİŞ İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

zabitvarakverigiris

 

   Bu ekranlarda;

 

Zabıt Varaka Girişleri, İdari Yaptırım Tutanakları ve Denetim İşlemleri yapılabilmektedir.