VEZNEDAR GRAFİK TAHSİLAT RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Tahsilat Raporları >

VEZNEDAR GRAFİK TAHSİLAT RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veznedar tarafından gerçekleştirilen tahsilatın grafik biçiminde raporlandığı ekrandır.

 

clip0119

 

 

 

1) Raporu alınacak kurum seçildikten sonra ilk gelir modülü ile son gelir modülünün numaraları yazılır.

2) İlk vezne numarası ile son vezne numarası yazılır.

3) Raporu alınacak tarih aralığı için ilk tarih ile son tarih yazılır. Rapor tipi seçildikten sonra sol üst köşede yer alan “yazdır” butonu tıklanır.