VEZNEDAR MUHASEBE KODLARI GİRİŞİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Parametrik Tanımlar ve Yardımcı İşlemler > Diğer Muhasebe Parametrik Tanımları >

VEZNEDAR MUHASEBE KODLARI GİRİŞİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

   Veznedarlara ait muhasebe hesap kodlarında bir değişiklik yapılacaksa bu ekran aracılığıyla düzenleme yapılır.

   Örneğin banka hesap kodu değişmiş ise bu ekrandan veznedarları tek tek çağırıp banka hesap kodu alanını düzelterek kaydederiz.

 

   Kullanıcı numarası girildikten sonra, sağ tarafta yer alan veznedar hesap kodu, kredi kodu, banka hesap kodu, kasa hesap kodu, tahsilat şube kodu ve ilgili numarası alanları doldurulup kaydedilir.