VEZNEDAR TAHSİLAT RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Abone Yönetim Sistemi > Su Raporları > Tahsilat Raporları >

VEZNEDAR TAHSİLAT RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Veznedar tarafından gerçekleştirilen tahsilat işlemlerine ait raporların görüntülendiği ekrandır.

 

 

 

 

1) Kurum adı seçiminden sonra ilk gelir modülü ile son gelir modülünün numarası manuel olarak yazılır.

2) İlk vezne numarası ile son vezne numarası manuel olarak yazılır.

3) İlk cari işlem tarihi ile son cari işlem tarihi yazılır.

4) İlk tahakkuk tarihi ile son tahakkuk tarihi yazılır.

5) Kurumsal veznedarlar, bankalar ve diğer mali kurumlar arasından seçim yapılır. Rapor tipi seçildikten sonra sol üst

köşede yer alan “yazdır” butonuna basıldığında veznedar tahsilat raporları görüntülenir.