ÖNSÖZ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  WebMOS Kullanım Kılavuzu >

ÖNSÖZ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mahalli idare birimlerinden biri olan belediyeler, sınırları içerisinde yaşayan kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet verebilmek için işlevsel programlara ihtiyaç duymaktadırlar.

 

 Kısa adı WEBMOS olan WEB Tabanlı Mahalli İdareler Otomasyon Sistemi (Web Based Municipal Otomation System) kamu hizmetlerinin etkinliğine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bir Yönetim Bilgi Sistemidir. (MIS- Management Information System) Bu yönetim sistemi sayesinde kurumlar elde ettikleri bilgileri tüm iş süreçlerine entegre ederek sistemi yönetebilmektedir.

 

 Belediyeler, 15 ana başlık ile bu başlıkların kapsadığı alt başlık modüllerinden oluşan WEBMOS MIS uygulama yazılımlarını kullanarak, vatandaşların belediyelerden hizmet almalarına yardımcı olmaktadırlar.

 

 Hazırlanan bu klavuzda; belediye çalışanlarına yapacakları işlemleri adım adım öğretmek hedeflendiğinden, kullanıcıya programı kullanma bilgileri, hizmetlerin konusuna göre verilmektedir. Kılavuzu okudukları taktirde kullanıcılar programda yer alan sicil dosyası oluşturma işlemini kolayca yapabileceklerdir.Sicil aracılığıyla kullanıcılar yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen kişilerin nüfus ve iletişim bilgilerine erişim olanağı sağlayacaklardır. Kullanıcılar, sicil oluşturma işlemini tamamladıktan sonra ise yetkili oldukları konuda vatandaşa hizmette bulunabilirler.

 

                                                                                                                                                                                                              Kullanmak sizin elinizde…

 

                                                                           

                                                                                                                                                                                                Hypernet Bilişim | Eğitim Ekibi

 

 

 

HAZIRLAYANLAR: İlkem TURĞUT DENİZ, Erhan ARSLAN, Ayhan TOPALOĞLU, Naci FIRINCIOĞULLARI, Emre ASAR, Didem ÇAYIR

DÜZENLEYEN: Okan OKYAY

 

Hypernet © 2016

v1.4.33