YARDIMCI DEFTER BAKİYE RAPORU

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Yardımcı Liste ve Raporlar >

YARDIMCI DEFTER BAKİYE RAPORU

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bakiye raporu alınmak istene tarih aralığı girilip “Yazdır” butonu tıklandığında o tarih aralığındaki işlemler raporlanır. Belli bir ilgili veya hesap koduna göre rapor alınmak istendiğinde ilgili alanlar doldurularak istenen rapora ulaşılabilinir.