YARDIMCI DEFTER DEVİRLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yıl Sonu İşlemleri > Cari Yıl Sonu Fişlerinin Oluşturulması >

YARDIMCI DEFTER DEVİRLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Yardımcı defter kayıtlarının taşınacağı cari yıl belirlendikten sonra devir yılı bölümüne yeni girilen cari yıl yazılır.

   Ana hesap kodu belirlendikten sonra (360 vs.) “İşlem” butonu tıklanarak yardımcı defter kayıtları bir sonraki cari yıla taşınmış olur.