YARDIMCI DEFTER RAPORLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

YARDIMCI DEFTER RAPORLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

   Yardımcı Defter Raporları, Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebenin beşinci alt başlığıdır.

   Bu başlık altında Kasa, Büyük ve Yevmiye Defterlerinin dökümüne ulaşılır.