YARDIMCI GELİR İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları >

YARDIMCI GELİR İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

   Tahsilat İşlemleri modülü altında yer alan Yardımcı Gelir İşlemleri menüsü, daha önce gerçekleştirilmiş olan tahakkuk, tahsilatın görüntülendiği; ödeme emri, tahakkuk terkin ve artış ile taksitlendirme işlemlerinin gerçekleştirildiği modüldür.