İŞYERİ FAALİYET SAHALARI TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Ruhsat Denetimi Parametrik Tanımlar >

İŞYERİ FAALİYET SAHALARI TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

   İşletmeler, var oluş amaçları doğrultusunda yaşamlarını sürdürebilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Faaliyet, işletmelerin amaçla¬rına ulaşma yolunda yapmış oldukları çalışmaların tümü olarak kabul edil¬mektedir.

 

 

 

 

   Bu ekrandan işletmelerin hangi işle meşgul olacaklarını yani işletme faaliyet bilgilerinin girişini yapabiliriz.

   Faaliyet tanımlaması yapabilmemiz için işletme faaliyeti sahaları tanımları ekranı açılır.

   Müessese türü seçilir. Sistem bize yeni bir faaliyet numarası verir, açıklama kısmına faaliyet ismi (örnek olarak tekel büfesi gibi) tanımlanır yapılır ve faaliyet türü tanımlanmış olur.

   Faaliyet türü işletme tanımları ekranında kullanılır.

 

 

Örnek olarak tanımlanmış faaliyet türleri aşağıdadır.