İŞYERİ NİTELİK TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Zabıta Modülü > Ruhsat Denetim Programı > Ruhsat Denetimi Parametrik Tanımlar >

İŞYERİ NİTELİK TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   İşletmenin biçimi ya da bir işletmenin yapısını belirleyen, İşletmeye işletme özelliği kazandıran temel özellik olarak tanımlanan terimdir.

   İşyeri niteliği tanımlamak için işyeri nitelikleri tanımlama ekranına gelinir.

   Yeni butonuna tıklanır ve sistem yeni bir sıra numarası verir.

   Açıklamaya işyeri niteliği yazılıp kayıt butonuna tıklandığın işyeri niteliği tanımlanmış olur.

   Buradaki tanımlarda işletme tanımlama ekranında kullanılır.