YEVMİYE DEFTERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Yardımcı Defter Raporları >

YEVMİYE DEFTERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Birim Kayıt Numarası seçildikten sonra ilk ve son yevmiye tarihi ile ilk ve son yevmiye numarası belirlenir.

   Defterin çekilmek istendiği hesap kodları belirlenir.

   100 ile 999 Aralığı bırakılırsa tüm hesap kodlarının dökümü gelecektir.

   Kapanış fişi dahil edilsin mi ve genel toplam alınsın mı soruları yanıtlandıktan sonra “Yazdır” butonu tıklanarak rapora ulaşılır.