YEVMİYE FİŞİ GÜNCELLEME

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe > Muhasebe İşlemleri > Fiş İşlemleri >

YEVMİYE FİŞİ GÜNCELLEME

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

   Oluşturulan herhangi bir yevmiyede güncelleme yapmamız gerektiğinde “Fiş İşlemleri” başlığı altında yer alan “Yevmiye Fişi Güncelleme” ekranı kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

   Bu ekran vasıtasıyla Yevmiye numarasını, Yevmiye tarihini, fiş tipini, Muhasebe birimini ve Evrak işlem türünü değiştirebiliriz. Bu işlemi geçici fişler üzerinde yapabileceğimiz gibi kesin fişlerde de geçiciye almadan düzenleme yapmamıza olanak sağlar.

 

   Değişiklik yapılmak istene yevmiye numarası yazılarak “Enter” tuşuna basılır. Alt kısımda yeni yevmiye numarası vs. yazan alanlarda istenen düzeltme yapılarak kayıt butonuna basılır.