YIL SONU İŞLEMLERİ

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe >

YIL SONU İŞLEMLERİ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

 

 

 

 

 

   Yıl Sonu İşlemleri, Analitik Bütçe ve Tahakkuk esaslı Muhasebenin altıncı alt başlığıdır.

   Bu başlık altında, Hata Tespit İşlemleri, Ödenek Devir ve İmha İşlemleri, Cari Yıl Sonu Fişlerinin Oluşturulması ve

   Kesin Hesap İcmal ve Cetvelleri yer alır.