YILLIK ÇTV GENEL PARAMETRE TANIMLARI

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigasyon:  Mali Hizmetler Birimi Modülü > Gelir Programları > Çevre ve Temizlik Vergisi Gelirleri > ÇTV Program Parametreleri >

YILLIK ÇTV GENEL PARAMETRE TANIMLARI

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1) Kurum seçilip “Yeni” butonuna basıldığında Cari Yıl ve Sıra Numarası bölümleri otomatik olarak gelecektir.

2) Açıklama kısmına tanımlanacak parametrenin adı yazılır.

3) Gelir Tahakkuk Türü seçildikten sonra, Gelir Kodu mercek yardımıyla bulunur. Oluşacak Diğer Tahakkukların Vergiye Oranı, Vade Günü Farkı, Sabit Ceza Matrahları yazıldıktan sonra Vergi Dışı Tahakkuk Kalemi seçilir.

4) Taksit numarası yazıldıktan sonra Vade Tarihi girilir, Kayıt tuşuna basılır. İkinci bir vade tarihi girileceğinde Yeni tuşuyla Taksit Numarası belirlenir ve tarih yazılarak kayıt yapılır.

 

Tüm Vade Tarihleri girilip kaydedildikten sonra ekranın sol üst tarafında yer alan “Kayıt” butonuna basılarak parametre tanımlaması tamamlanmış olur.